ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

160 ކޯސް

ފޮހެލާ

NDL Professional Dive Training for Fishermen - Batch 1 Govt.Funded Diving Phase 2

UMET SCUBA PVT LTD
GDh. Thinadhoo
Expired
14 days
1 month ago
View

Professional Dive Training for Fishermen - Batch 2 (PSS) Govt.Funded Diving Phase 2

ONEOCEAN CSR PVT LTD
GA. Gemanafushi
Expired
3 weeks
1 month ago
View

Certificate III in Culinary Arts- Male' City Gvt.Funded Tourism Training Program

Expired
6 months
1 month ago
View
1 month ago
View

Certificate III in Tour Guiding- Male' City Gvt.Funded Tourism Training Program

Expired
6 months
1 month ago
View

Certificate III in Tour Guiding-Addu Ciy Gvt.Funded Tourism Training Program

Expired
6 months
1 month ago
View

Certificate III in Graphics and Digital Design- K. Male' Govt.Funded ICT Phase 2

MI college
Male' City, Male'
Expired
20 weeks
2 months ago
View

Certificate III in Information Technology- L. Gan Govt.Funded ICT Phase 2

Expired
20 weeks
2 months ago
View

Certificate III in Information Technology- HDh. Kulhudhuffushi Govt.Funded ICT Phase 2

MI college
HDh. Kulhudhuffushi
Expired
20 weeks
2 months ago
View