ވަޒީފާތައް

6735 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Accounts Officer އައު

Krudeco Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Speed Boat Crew New

1 week left
MVR 8,000+
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

Assistant Speed Boat Captain އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Speed Boat Captain އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
11,999 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Admin & Marketing Assistant އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 މަސް
4,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Barista އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
6,500 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Landscape Architect އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Clerk – Credit Administration / Operations Department މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Human Resorce Assistant އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ

Senior Trade & Remittance Officer އައު

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
15,000 ރުފިޔާ+