ވަޒީފާތައް

5588 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Procurement Executive

Horizon Fisheries Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

CROWN DIAMOND JEWELLERIES
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 19 ގަޑިއިރު
3,000 ރުފިޔާ

Graphic Designer

THE TRAVEL GUYS
Male' City, Male'
5 days left
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

ފީލްޑް ޓެކްނީޝަން

SUN WORLD HOLIDAYS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

People Operations Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް
1 week ago
View

ޕްރޮޖެކްޓްސް އޮފިސަރ

Altec Maldives Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,900 ރުފިޔާ - 10,900 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Clerk

Maldives Islamic Bank PLC
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Care Agent

Maldives Islamic Bank PLC
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް