ވަޒީފާތައް

7458 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން - ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,276 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓް

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
30,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Cashier

IRAI ENTERPRISES PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 6,000+
1 Vacancy
1 week ago
View

Account and Admin Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts and Admin Supervisor

Imperial Medicare Centre
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 week ago
View

ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,428 ރުފިޔާ - 13,057 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

Amin Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Card Operations Assistant

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
MVR 11,000+
1 week ago
View

IT Department

Commercial Bank of Maldives Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
12,000 ރުފިޔާ+

Assistant Sales Manager Expiring Soon

1 day left
MVR 12,000+
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now