ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

HR & Admin Officer

Silver Sands Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Person

Adinas Investment Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް

ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް

Palm Tree Marine Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Waitress

BJA ENTERPRISES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Graphic Designer

Expired
MVR 14,000 - MVR 18,000
1 Vacancy
2 weeks ago
View

LED Technician - Maintenance Specialist

TECH WAVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Carpenter

DHIWOODS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Payable Executive

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
12,336 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Duty Technician

MEDIA NET PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
3 weeks ago
View

Field Officer

JUST FOR MAAKIN PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
3 weeks ago
View