ވަޒީފާތައް

1910 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Sales Associate – Ace Hardware & Home Centre

CO-LOAD MALDIVES PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
1 week ago
View

Bookkeeper

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
3 days left
MVR 11,000 - MVR 14,000
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

Equipment Technician

Adaaran Select Hudhuranfushi
ކ. ޅޮހިފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,462 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Store Keeper

Heritance Aarah
ރ. އާރަށް
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,848 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Public Area Attendant

Heritance Aarah
ރ. އާރަށް
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Housekeeping Supervisor

Heritance Aarah
ރ. އާރަށް
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,847 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Chef de Partie

Heritance Aarah
ރ. އާރަށް
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,925 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

CASHIER Expiring Soon

2 days left
MVR 5,000 - MVR 7,000
1 Vacancy
1 week ago
Apply Now

ވެއިޓަރ

UNIQUE INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,999 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް