ވަޒީފާތައް

4814 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އައު

EVERGREEN PEST CONTROL SERVICES
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Product Coordinator މުއްދަތު ހަމަވަނީ

LITUS AUTOMOBILES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ

Reservations Executive New

1 week left
MVR 10,000 - MVR 15,000
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now

Dhoani Captain އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
11,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Travel Executive އައު

Silver Sands Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ އައު

Public Service Media
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
12,300 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Receptionist New

Imperial Medicare Centre
Male' City, Male'
3 days left
MVR 6,000 - MVR 8,000
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އައު

Anti-Corruption Commission
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Operation Supervisor - Thilafushi Port Expiring Soon

2 days left
MVR 14,500 - MVR 15,500
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Warehouse Support Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

STATE TRADING ORGANIZATION PLC
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
11,500 ރުފިޔާ - 12,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް