ވަޒީފާތައް

7333 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Senior Accounts Assistant އައު

Brew & Feast Maldives Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

IT Technician މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 7 ގަޑިއިރު
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Travel Consultant މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 7 ގަޑިއިރު
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Travel Consultant މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Silver Sands Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 7 ގަޑިއިރު
15,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Sales & Marketing Executive New

Clique College
Male' City, Male'
1 week left
MVR 15,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Senior Executive Sales & Marketing New

Clique College
Male' City, Male'
1 week left
MVR 17,000+
1 Vacancy
3 days ago
Apply Now

Sales Associate އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
6,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ

Sales Representative އައު

VESTRADE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Cashier New

Symphony Maldives Pvt Ltd
Male' City, Male'
2 weeks left
MVR 8,500 - MVR 9,999
1 Vacancy
4 days ago
Apply Now