ވަޒީފާތައް

7022 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

2 years ago
View

Head Nurse – Outpatient Department

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Laboratory Executive

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Technician

Linkserve
Male' City, Male'
Expired
MVR 7,500 - MVR 10,000
1 Vacancy
2 years ago
View

Customer Service Officer

Linkserve
Male' City, Male'
Expired
MVR 7,500+
1 Vacancy
2 years ago
View

CHARGE NURSE – DIALYSIS

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

ލައިފް ގާރޑް ވަޒީފާ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ވެއިޓަރ

BEACHX PVT LTD
ކ. މަހާނައެޅިހުރާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފޮޓޯ ރީޓަޗަރ

Firebug
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް