ވަޒީފާތައް

7458 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Consultant In Anesthesiology

Expired
MVR 30,990+
1 Vacancy
2 years ago
View

Registered Nurse

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,060 ރުފިޔާ+
16 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Attendant

Expired
MVR 3,470+
1 Vacancy
2 years ago
View

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަން

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,465 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ

Blackgold Investments PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

PRICING EXECUTIVE

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Pricing Manager

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Technician

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,500 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް