ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

2 ކޯސް

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒު: Moodhu Bulhaa Dive Centre

PADI Open Water to PADI Divemaster level Govt.Funded-Diving

Moodhu Bulhaa Dive Centre
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 މަސް
2-3 Months
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

PADI Instructor Development Course (IDC) Govt.Funded-Diving

Moodhu Bulhaa Dive Centre
Male' City, Villingili
2 months left
2 weeks
1 month ago
View