ވަޒީފާތައް

3873 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Laundry Attendant

Adaaran Club Rannaalhi
ކ. ރަންނާޅި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,166 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

COOK (Main Kitchen / Staff Kitchen)

Expired
MVR 7,200
1 Vacancy
3 years ago
View

Butler Runner

Heritance Aarah
ރ. އާރަށް
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Room Attendant

Heritance Aarah
ރ. އާރަށް
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
6 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

MSC Officer

Expired
Not Specified
1 Vacancy
3 years ago
View

Heavy vehicle operator

Expired
MVR 10,000 - MVR 15,000
1 Vacancy
3 years ago
View

Waiter/Waitress

Expired
MVR 5,166
1 Vacancy
3 years ago
View

Room Attendant

Adaaran Select Hudhuranfushi
ކ. ޅޮހިފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Waiter/Waitress

Expired
MVR 5,783
1 Vacancy
3 years ago
View

Room Boy

Adaaran Select Meedhupparu
ރ. މީދުއްޕަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް