ވަޒީފާތައް

3439 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Compliance Analyst

Expired
MVR 14,000 - MVR 15,000
1 Vacancy
11 months ago
View

Assistant Manager, Human Resources

Expired
MVR 14,000+
1 Vacancy
11 months ago
View
11 months ago
View

Legal Officer

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް
11 months ago
View
11 months ago
View

Corporate Sales Officer

REF COOL INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Credit Analyst

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
19,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Coordinator

REF COOL INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Executive

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ - 8,416 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް