ވަޒީފާތައް

7247 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Quality Controller

Expired
MVR 12,336+
1 Vacancy
2 years ago
View

Farmer

VAVATHI FARMING
ނ. ވަވަތި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ+
15 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Mechanic

Expired
MVR 7,000+
1 Vacancy
2 years ago
View

Supervisor

Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
2 years ago
View

Fish Processor

Expired
MVR 5,500+
1 Vacancy
2 years ago
View

Boat Crew

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,000 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

Palm Tree Marine Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Kids Club Attendant

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,400 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Room Attendant

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,400 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

STEWARD (FOOD SERVICES)

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View