ވަޒީފާތައް

5596 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

RECRUITMENT EXECUTIVE (PART-TIME)

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

Food Safety Officer

Expired
MVR 7,000 - MVR 8,000
1 Vacancy
2 years ago
View

ތަށިދޮވުމާއި ބަދިގެ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް

MILLION TRADING & CONTRACTING COMPANY PVT LTD
ކ. ވިލިނގިލިމަތިދަހުރާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Administrative Officer

BLUE SPAN PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މޭސަނުން ބޭނުން

DeNovitus Group Maldives
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ހއ. ދިއްދޫ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ނ. މަނަދޫ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް
2 years ago
View

SECURITY OFFICER

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

CONTACT CENTRE EXECUTIVE

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View