ވަޒީފާތައް

2993 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Expired
MVR 12,000 - MVR 14,998
1 Vacancy
1 year ago
View

Receptionist

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
Up to 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Data Warehouse Administrator

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

Network Engineer

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

Customer Service Assistant

Bank of Maldives
އދ. މަހިބަދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

CLINICAL NUTRITIONIST

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Data Analyst

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

Data Analyst

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGIST (Full-Time)

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

Compliance Expert

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް