ވަޒީފާތައް

Sales Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MOODHU HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
8,800 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,800 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
Sales Commission
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Scope of works:       

 • To manage sales activity for MOODHU customers in consultation with the Chief Operating Officer.
 • Liaising with travel partners, including airlines and hotels, to manage bookings and schedules.
 • Identifying potential clients in international markets and developing relationships with them
 • Participating in meetings with international agents, who may be able to help with marketing efforts
 • Negotiate with resort/hotel properties regarding their special offers / discount programs
 • To manage and administer the record keeping and other administrative functions

 

Competencies

 • Minimum GCE A/L Qualification.
 • Competent in use of MS. Office package and especially MS. Excel
 • Excellent command of written and spoken in English language
 • Competitive networking skills
 • 2 -3 years work experience in the field.
 • Strong organizational, planning and time management skill

 Salary: (MVR 8,500 – 10,000) + Sales Commission.

Interested candidates, please send in your CV, and related certificates to [email protected] before May 23, 2023 /17:00 hrs. Feel free to contact the HR Department at +960 302 8175 for clarification of any queries.

 Please note that only short-listed candidates will be contacted for interviews.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 ޖޫން 2023