ވަޒީފާތައް

Salary
MVR 7,000 - MVR 8,000
Employment Type
Full-Time
Vacancies
2
Island
B. Hithaadhoo

Details

Salary and Benefits
MVR 7,000 - MVR 8,000
Job Description

މަޤާމް:

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޭބަރ    

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

02

ޝަރުތުތައް:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ތަކުގައި އުޅެ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 03 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުމާއެކު އަޚްލާޤް ރަނގަޅު، ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހަކުކަމުގައިވުން. އަދި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލް މީހަކުކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްގައި ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާ މީހުނަށް އެހީތެރިވުމާއެކު، ސައިޓް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުން

މަހު މުސާރަ:

7،000-8000 ރ އާއި ދެމެދު.

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް

Requirements and Qualifications

Minimum Experience
1 Year

Documents to Submit

Documents
  • ID Copy
  • CV
  • Education Certificates
  • Experience letter

Other Information

Industries
  • Construction of buildings
  • Specialized construction activities
Occupations
  • Labourer, construction
Employment Type
  • Full-Time
Field of work
  • Engineering, Manufacturing and Construction
Published Date
5 October 2020
Expiry Date
21 October 2020