ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Komandoo Holdings Pvt. Ltd. is looking for a suitable candidate for the following position.

Job Title:                                   Human Resources Officer  

 

Qualification/requirements:     -The ideal candidate must possess minimum A’ Level qualification and experience of at least 1 year in a related field

-Basic knowledge of Employment Act.

-Interpersonal skills, computer literacy, good verbal & written communication skills in English & Dhivehi.

-Liaise with relevant Government Authorities for work permit applications and other.

-Experience in Xpat Online System will be an added advantage.

 

Salary:                                     An attractive Remunerations package (Negotiable based on qualification and experience)

 

Official Working Hours:            Sunday to Thursday     - 8:00am to 4:00pm

                                                Saturday                      - 9:00am to 2:00pm.

 

Interested candidates please e-mail in your applications, with CV, Qualification certificates, ID card copy & a recent passport size photo with police report before 25th October 2022.

 

Email: [email protected]

 

For more information please contact: +960 332 6545

Human Resource Department

Champa Head Office

Champa building, 4th floor.

Kandi dhonmaniku Goalhi, Male’

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
މަޤާމްތައް
  • ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 އޮކްޓޯބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 އޮކްޓޯބަރު 2022