ވަޒީފާތައް

34 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: FALIM Group Pvt Ltd

MVR

Accountant Expiring Soon

FALIM Group Pvt Ltd
Male' City, Male'
2 days left
MVR 10,000 - MVR 12,000
1 Vacancy
1 day ago
Apply Now

Store Supervisor

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Operations Manager

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Administrative Coordinator

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 9,999 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Telephone Operator

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Manager, Sales & Marketing

FALIM Group Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 16,000 - MVR 18,000
1 Vacancy
5 months ago
View

Procurement Officer

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

WordPress & Mobile App Developer

FALIM Group Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
8 months ago
View

Accountant

FALIM Group Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 12,000+
1 Vacancy
8 months ago
View

Lounge Manager

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް