ވަޒީފާތައް

Clerk މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Maldives Islamic Bank PLC
މުސާރަ
9,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

BE PART OF THE TEAM

 

Clerk (1) – Deposit Business

Job Scope

Responsible for all activities relating to the Sale of Deposit Products, inclusive of cross selling of other products of MIB 

Requirements

 • Minimum 02 Passes in A ‘Level OR,
 • Minimum 03 Passes in O’ Level
 • Previous customer service experience, preferably in a financial institution will be an added advantage.
 • Proficiency in MS office suite of applications
 • Fluency in oral and written communication

 

Documents required with application.

 1. Curriculum Vitae (CV) / Resume,
 2. Attested educational certificates,
 3. National ID card copy,
 4. Passport Size Photo
 5. Police Report (validity less than 06 months)

 

Deadline:

Date: 14 Sep 2023

Time: 14:30

Inquiries

Should you have any inquiries please send us an email to [email protected].

 

REMUNERATION

An attractive remuneration package will be offered to successful candidates commensurate with their experience and qualifications.

If you meet the above requirements and are keen to embark on an exciting and challenging career with us, please apply online using the button at the top.

 

Please note that only shortlisted candidates will be contacted to attend interview.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2023