ވަޒީފާތައް

1 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: MOODHU HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD

MVR

Team Leader for International Market & Sales Executives އައު

MOODHU HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
8,500 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް