Jobs

Salary
MVR 12,000 - MVR 15,000
Employment Type
Full-Time
Vacancies
2
Island
Male' City, Male'

Details

Salary and Benefits
MVR 12,000 - MVR 15,000
- Pension contribution under the Pension Act of Maldives
- Overtime will be paid as per school policy
Job Description

Official Working Hours: 7:00 am to 3:00 pm (Sunday to Thursday)

* Main Responsibilities:

- Planning and conducting health awareness programs for students, staff and parents

- Planning and maintaining records of students' health check-up programme

- Providing necessary health assistance to students and staff during school activities inside and outside school 

Requirements and Qualifications

Minimum Experience
1 Year
Minimum Qualification
Advanced Level (ALevel) / Advance Certificate

Documents to Submit

Documents
  • - ވަޒިފާއަށް އެދޭ ފޯމު ( www.gis.edu.mv/jobs އިން ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވޭނެ: )
  • - ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެ ކޮޕީ
  • - ސިއްހީ ދާއިރާއިން ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީލެވެލްގެ ސަނަދު ގެ ކޮޕީ
  • - ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޮޕީ
  • - ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒިފާ އަދާކުރި ތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

Other Information

Industries
  • Secondary education
  • Other education
Employment Type
  • Full-Time
Field of work
  • Education
  • Health and Welfare