Jobs

Salary
MVR 5,500 - MVR 6,500
Employment Type
Full-Time
Vacancies
1
Island
V. Fulidhoo

Details

Salary and Benefits
MVR 5,500 - MVR 6,500
10% Service Charge
Job Description

ފްރަންޓް އޮފީން އެސިސްޓަންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި ގެސްހައުސްގައި ތިބެން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ގެ ރޫމް ޗެކިން، ޗެކްއައިޓް މެނޭޖް ކުރުރުމުގެ އިތުރުން ގެސްޓް ޓްރާންސްފަރ، އެކްސްކާރޝަން ، ހައުސްކީޕިންގެ ރިކްވެސްޓް ނެގުން، އަދި މިނޫންވެސް ފްރަންޓްއޮފީސް މެނޭޖުކުރުގައި ހިނގާނެ އެހެން މަސައްކަތްތަށް. އަދި ގެސްޓް ރެޒަވޭޝަން ބެލެހެއްޓުމާއި  ބުކިންގް އެންކުއަރީ މެނޭޖްކުރުމާއި، އަދި ބިލިންގް މެނޭޖުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ނައިޓް އޯޑިޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ދުވަހުގެ ހުރިހާ ބިލިން ސިސްޓަމަށް އެންޓާކުރުމާއި ނައިޓް ޑިއުޓީ ގައި ފްރަންޓްއޮފީސް އަދި ގެސްޓްހައުސް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

Requirements and Qualifications

Minimum Experience
Not Specified
Minimum Qualification
Diploma
Age
18 years old - 36 years old

Documents to Submit

Documents
 • CV and Biodata
 • Educational qualification and certifications
 • Work Experience in the relative field will be a bonus, worked places and reference letters
 • Extra curricular activity qualification and certification

Other Information

Industries
 • Guest house (for locals only)
 • Tourist Guest House
Occupations
 • Night Auditor
 • Front Desk Officer
Employment Type
 • Full-Time
Skills Required
 • Accounting skills
 • Administrative Assistant Technical Skills
 • Billing
 • Finance
 • Financial literacy and book keeping
 • Guesthouse management skills
 • Record keeping
Published Date
30 April 2021
Expiry Date
7 May 2021